Rugeri

Lohmann Denmark har et moderne rugeri, designet med naturlige hygiejnezoner og optimale flows. Kapaciteten er stor nok, til at kunne producere alle daggamle kyllinger til det danske konsumægsmarked.

 

rum

Rugeriet er elektronisk overvåget og alarmer giver besked, såfremt uregelmæssigheder forekommer. For et rugeri er temperatur og fugtighed essentielt for en god rugning.

Vores rugeri gennemgår kontroller, på lige fod med vores farme. Der tages ugentlige støvprøver som testes for salmonella. Personalet testes månedligt og der stilles krav til at de privat ikke har kontakt til levende fjerkræ. Der føres tilsyn af fødevarestyrelsen, samt af vores tilsynsførende dyrlæge.

 

Som en del af vores Joint Venture med det tyske selskab, er vi også underlagt årlig velfærdskontrol. Her gennemgås de fysiske forhold i rugeriet, herunder alarmforhold. Derudover gennemgås kyllingernes generelle velfærd, samt personalets færdigheder. Et afgørende punkt ved kontrollen, er skriftlig dokumentation af de ting som udføres. Det prioriteres også højt, hvor skånsom en transport kyllingen har, når den flyttes i rugeriet, ex. fald ved transportbånd og lignende.
Rugeæg bliver løbende transporteret fra vores rugeægsfarme til rugeriet. Ved ankomst til rugeriet desinficeres æggene. Herefter går de til vores kølerum, her holder vi gerne +/- 17 grader og en relativ luftfugtighed på +65%.

Planlægning er en essentiel ting for et rugeri. Der er en fast jævn tilgang af rugeæg, som kan holde sig max. ca. 3 uger. Jo ældre æggene bliver, jo færre kyllinger kommer der ud af æggene. Behovet for kyllinger i markedet er svingende, hvorfor denne difference/balance, skal planlægges i god tid. Der er ca. 105 professionelle ægproducenter i Danmark. Hos Lohmann Denmark forsøger vi at planlægge 1-2 år frem i tiden, således at vi kan sikre levering til vore kunder.

Jf. planlægningen og ordre, tager vi rugeæggene løbende fra kølerummet og sætter dem i vores forrugere. Her står de i ca. 18 dage ved ca. 38 grader. Dernæst flyttes de til vores klækkemaskiner, hvor de står i ca. 3 dage ved ca. 37 grader. Det sidste døgn i klækkemaskinerne, klækker æggene og kyllingerne kommer ud.

 

 

På dagen for klækning tages kyllingerne successivt ud af klækkerne og ligges på transportbånd. Her transporteres de til bordet for kønssortering. Hos Lohmann Denmark benytter vi et firma, som er specialiseret i kønssortering. De er sydkoreanere, der alle har gennemgået en specialuddannelse i kønssortering. Efter kønssortering går hønekyllingerne videre til vaccination og dernæst pakning. Samme dag som kyllingerne klækkes bliver de leveret til vores kunder (opdrættere og ægproducenter).

Lohmann Denmark har sin egen klimatrailer – denne benyttes til transporter i hele landet. Ved levering tages altid prøver af kassemateriale, som sendes til undersøgelse for salmonella.

 

 

Lohmann Denmark ønsker fortsat at levere de mest stærke og levedygtige kyllinger – det er vi kendt for – dette har nemlig stor betydning for både opdrætter og ægproducent.