Rådgivning

Opdræt og ægproduktion – Management i staldene er altafgørende for et godt resultat! Lohmann Denmark ønsker de bedste resultater med vores kyllinger/høner, derfor har rådgivning aller højeste prioritet!

Vi forsøger at bruge så meget tid som muligt i staldene hos både opdrætter og ægproducent. Vi tilstræber at bidrage med ny viden i marken – det være sig information fra Lohmann Breeders, samt inspiration fra andre lande. Vi forsøger at udnytte den viden vi opnår både nationalt og internationalt, således at den danske producent kan gøre brug af denne – vidensdeling.

Hos Lohmann Denmark udfærdiger vi diverse vejledninger og manualer, som kan bruges i den daglige produktion. Derudover udarbejder Lohmann Breeders Management Guides og Technical Guides – disse kan findes på www.lohmann-breeders.com samt under punktet her på siden ”downloads”.

Anders Christiansen
Rådgivning & Direktør
Tlf.:  40 85 21 44

Christian Nielsen
Rådgivning & Planlægning
Tlf.: 40 85 21 40

Som konsulenter kan vi anbefale, hvad vi ser som de mest konkurrencedygtige høner på markedet:

LSL LITE – hvide æg

LB LITE – brune æg