Lohmann Denmark

I 1959 startede Ib & Rosa Nielsen et rugeri/hønseri ved navn Tybjerg Kontrolhønseri, som gennem årene udviklede sig fra at være blandt ca. 1.500 rugerier til at blive mellem de 3 største rugerier i Danmark.

rugeri

I starten fragtedes kyllingerne bag på en knallert – dette har senere ændret sig. Et generationsskifte startede allerede i 1985, ved indtræden af sønnen Glen Nielsen. Firmaet ændrede navn til Triova og udviklede sig hurtigt til at blive den førende spiller på markedet. I 1989 begyndte Triova at forhandle kyllinger fra avlsfirmaet Lohmann Breeders i Tyskland – dette samarbejde var en væsentlig del af den positive udvikling for Triova.

Det tætte samarbejde med Lohmann Breeders, resulterede pr. 1 Januar 2015 i, at Triova og ejerne af Lohmann Breeders indgik et Joint Venture. Det oprindelige Triova blev delt i 2, således at det fremtidige Triova ApS kom til at omhandle følgende forretningsområder: Forældredyr, rugeri, daggamle kyllinger, samt rådgivning. Ved oprettelsen af dette Joint Venture, ansatte man en direktør til at varetage den daglige drift og ledelse af virksomheden.

Som følge af den tættere relation til Lohmann Breeders, valgte man pr. 1 Juli 2017 at skifte navn til Lohmann Denmark ApS