Forældredyr

Som rugeri er det vigtigt at have et godt avlsmateriale og et fremadsynet avlsselskab, som partner. Siden 1989 har Lohmann Denmark samarbejdet med Lohmann Breeders, fra Cuxhaven i Tyskland.

Lohmann Tierzucht (www.lohmann-breeders.com) er blandt verdens førende avlsselskaber inden for æglæggende høner. Til det danske marked har Lohmann Breeders 2 høner, som passer rigtig godt, til de krav som stilles:

– LSL LITE – hvide æg

– LB LITE – brune æg

For jævnt at kunne levere kyllinger til det danske marked, har Lohmann Denmark 3 forældredyrsfarme. Ørnstrup, Flensborggård og Gregersminde.

Disse 3 isolerede farme, ligger bevidst geografisk placeret væk fra hinanden. De testes ugentlig for salmonella. Farmene tilses efter gældende regler af fødevarestyrelsen, samt af vores egen tilsynsførende dyrlæge. Personalet som kommer på disse farme, testes månedligt for salmonella. Derudover stilles krav til personalet, at de privat ikke må være i kontakt med levende fjerkræ.

Som en del af vores Joint Venture med det tyske selskab, er vi også underlagt årlig velfærdskontrol. Her gennemgås de fysiske forhold i staldene, herunder alarmforhold. Derudover gennemgås dyrenes generelle velfærd, samt hønsepasserens færdigheder. Et afgørende punkt ved kontrollen, er skriftlig dokumentation af de ting som udføres.

Alle disse forholdsregler er essentielle for virksomheden. Som leverandør til det danske marked, er det et ”must” at kunne holde en meget høj hygiejne- og veterinærstandard, samt at sikre en altid sund og sygdomsfri produktion.
Farmen passes hver dag af en ansvarlig hønsepasser. Dyrene tilses og rugeæggene pakkes. Hver dag sendes produktionsdata elektronisk fra farmene til den produktionsansvarlige. På denne måde sikres at 2 personer dagligt holder et vågent øje og i tide kan reagere, hvis noget usædvanligt opstår. Rugeæggene desinficeres og opbevares i kølerum. Løbende afhentes de af egen køletrailer og bringes til rugeriet.

På en forældredyrsfarm går typisk 7-10% haner, hvis formål er at sikre befrugtede æg. Foder, vand og klimaforhold registreres dagligt. Hos Lohmann Denmark benytter vi dagligt lucerne græs, hvilket giver adspredelse og som er et godt supplement til den normale færdigfoder.

Alt avlsarbejde starter med rene linjer i toppen, herefter bedstefordældre, forældre og til sidst kommercielle æglæggere. Herover ses en avlspyramide. Yderligere info omkring avlsmaterialet, kan ses hos Lohmann Breeders www.lohmann-breeders.com.